УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕСТОЙ

Начало » УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕСТОЙ

За екипът на хотел§вила Променаде здравето и благополучието на нашите гости и колеги са от първостепенно значение. Поради това всички наши действия и бъдещи реакции, са съобразени изцяло с препоръките и указанията на правителството, здравните институции и медицинските експерти. Моля да се запознаете с нашите указания за безопасен престой.

Персонал: Персоналът на хотела и хотелското домакинство следват всички правила и указания. И спазва висока лична хигиена. Задължително е използването на лични предпазни средства – маска, ръкавици, очила и еднократни престилки – там където се налага. Работните места на всички служители се почистват и дезинфекцират след всяка смяна. Честа дезинфекция на всички общи части;

Социално дистанциране: Поставени са индикатори за спазване на социална дистанция. Моля, пазете дистанция между себе си и другите – поне 1,5 метра.

Пристигане / настаняване / напускане: Препоръчва се самостоятелно паркиране; спазване на дистанция; Не настаняваме/ изпращаме няколко човека едновременно, освен ако не са членове на едно семейство; Препоръчват се безконтактни плащания, когато е възможно; Поставени са дезинфектанти на ключови места в целия обект.

Асансьори: Не допускаме ползването на асансьора от няколко човека едновременно, освен ако не са членове на едно семейство; Често докосвани повърхности, като копчетата в асансьора, както и цялата асансьорна кабина, се дезинфекцират редовно;

Стаи за гости и хотелско домакинство: Подобрени протоколи за почистване; Използване на бактерицидни лапми за дезинфекция; Ежедневно почистване на често докосвани повърхности и предмети (телефон, дистанционно управление, дръжки за врата (прозорец, гардероб), ключове за осветление, баня, сейф и др .; Използване на свеж, чист набор от микрофибърни кърпи и проветряване на стаята след всяко почистване. Кошчетата за боклук се дезинфекцират с подходящо антимикробно почистващо средство; Спалното бельо, кърпи и чаши са строго дезинфекцирани.

Фитнес: Безконтактна дезинфекционна станция на входа; Актуализиран капацитет на фитнеса – допускат се не повече от 2 човека едновременно, минимално пространство от 4 кв.м. на човек; Кърпите за фитнес са за индивидуална и еднократна употреба, обработват се при минимум 60° C след употреба; стриктни мерки за почистване и дезинфекция на уредите, с голямо внимание към често докосвани повърхности.